خیری در کار است...
طرح کمک به کودکان مناطق محروم با هرخرید به مناسبت روز معلم


از قشر مهربان و فرهنگی بشر چیزی جز این انتظار نمیره که خوشحالیشون به خوشحالی بقیه گره خورده باشه 

این طرح با هدف کمک به کودکان محروم طراحی شده به شکلی که با هر خرید شما در این ایام به مناسبت روز معلم، ۴درصد از فروش عمده به کودکان مناطق محروم تقدیم میشه.


خیری در این کار است.

و شما در این خیر نقش اصلی هستید.


به امید روزهایی پر مهر و آرام