تعمیر صفحه پیکربندی

  1. سایت خود را در حالت تعمیر و نگهداری باز کنید

  2. پانل مدیریت OpenCart خود را باز کنید و به قسمت Opencartwork> So Theme Config بروید.
  3. بنابراین تنظیمات تم برای کلیک روی صفحات Tab> Comingsoon در سمت راست نام فروشگاه شما برای باز کردن صفحه تنظیمات
  4. برای ذخیره تغییرات روی دکمه ذخیره در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید:
  5. برای مشاهده حالت نگهداری فعال در سایت خود، از صفحه خارج شوید و مجددا آن را تازه کنید.